مقدمه راه طبقه بندی شده

آمده است که بودا ۸۴،۰۰۰ آموزه دارد، علت این است که تعلیمات او بسیار متنوع‌اند و موضوعات و زمینه‌های متعددی را در برمی‌گیرند. درعین ‌حال که از خواندن سوتراهای متفاوت بهره می‌بریم، اما بیشتر مواقع درک جوهره آموزه‌ها، به‌طوریکه برایمان مفید واقع شود، دشوار است. در اینجا می‌بینیم که استادان هندی و بودایی با تنظیم پیام بودا به صورت برنامه‌ای مرحله به مرحله که در تبتی «لام ـ ریم» نام دارد این کار را برای ما انجام داده‌اند و ما می‌توانیم کل مسیر را به سوی روشنگری طی کنیم.

Top