Giới Thiệu Đường Tu Tuần Tự Đến Giác Ngộ

Người ta thường nói rằng Đức Phật đã thuyết 84.000 pháp môn, bởi vì những điều Ngài dạy rất đa dạng và rộng lớn về mặt chủ đề và phạm vi. Dù chúng ta có thể được lợi lạc rất nhiều bằng cách đọc Kinh điển, nhưng thường rất khó để rút tỉa tinh túy của giáo pháp, theo cách thật sự tạo lợi lạc cho mình. Ở đây, chúng ta sẽ xem cách chư đạo sư Ấn Độ và Tây Tạng đã thực hiện công việc này cho mình, bằng cách sắp xếp toàn bộ thông điệp của Đức Phật thành một trình tự theo từng bước một, gọi là “Lam-rim” trong tiếng Tây Tạng, mà chúng ta có thể noi theo suốt cả đường tu đến giác ngộ.

Top