Бодь мөрийн зэргийн удиртгал

Бурхан багшийн заасан сургаалын сэдэв, цар хүрээ нь үнэхээр олон төрөл, өргөн агуулгатай учраас түүнийг 84 000 сургаал тавьсан гэж үздэг. Бид олон янзын судар уншиж тэдгээрээс ихээхэн ач тус хүртэх боловч бидэнд үнэхээр тус болох байдлаар сургаалын гол шимийг гаргаж авах нь ихэнх тохиолдолд хэцүү байдаг. Энэ удаа Энэтхэг, Төвөдийн эрдэмтэд хэрхэн Бурхан багшийн сургаалыг төвөд хэлэнд “лам-рим” гэж нэрлэдэг, бидний гэгээрэлд хүрэх хүртэл баримталж болох нэгэн шаталсан хөтөлбөрт оруулан зохион байгуулж олны хүртээл болгосныг авч үзэцгээе.

Top