تسونگخاپا (۱۴۱۹ـ۱۳۵۷) یکی از اصلاح طلبان بزرگ در بودیسم تبتی بود. او اصول رهبانیت سختی را ایجاد کرد و بسیاری از نکات عمیق فلسفه بودیسم و تمرین‌های تنتریک  را توضیح داد. سنت گلوگپا که پس از او رواج یافت به فرم ممتاز بودیسم تبدیل شد و اکنون در تبت رایج است.

مأخد تصویر: himalayanart.org 

Top