Гампопа (Гамбова, 1079 - 1153) нь Төвөдийн их бясалгагч Милбогдын ойрын шавь байжээ. Тэрээр Гэтлэхүйн эрдэнийн чимэг бүтээлдээ Гаадамбын ёсны оюун судлахуйн (сэтгэлийг төлөвшүүлэх) аргуудыг сэтгэлийн мөн чанарын сургаал болох Махамудра сургаалтай холбосон юм.

Top