Gampopa (1079 - 1153) był najważniejszym uczniem tybetańskiego jogina Milarepy. W swoim dziele Klejnot Ozdoby Wyzwolenia Gampopapołączył metody ćwiczenia umysłu tradycji kadampy z naukami mahamudry o naturze umysłu. Od niego i jego ucznia Pagmodrupy wywodzi się 12 szkół dagpo kagju.

Top