Атиша гэгээн (982 - 1054) Бурханы шашны энэрэн нигүүлсэхүйн цогц сургаалыг Индонезоос сэргээн авч Энэтхэгт дэлгэрүүлсэн. Улмаар Бурханы шашны талаарх буруу ойлголтуудыг засахаар Төвөдөд уригдан тэнд сургаалыг цэвэр ариунаар нь дахин сэргээсэн юм. Төвөдийн Бурханы шашны Гаадамбын ёс түүний шавь нараас эхлэл авчээ.

Top