Atiśa (982-1054) odzyskał pełne nauki buddyjskie o współczuciu z Indonezji i wprowadził je ponownie w Indiach. Zaproszony do Tybetu dla naprawienia błędnego pojmowania buddyzmu, ponownie ustanowił tam czyste nauki. Tradycja kadampy w Tybecie wywodzi się od jego uczniów.

Top