آتیشا (۱۰۵۴ـ۹۸۲) همه آموزه‌های بودایی درباره شفقت را از اندونزی گردآورد و دوباره آنها را در هند گسترش داد. او به تبت دعوت شد تا آنچه درباره بودیسم نادرست فهمیده شده بود را تصحیح کند. آتیشا  بار دیگر آموزه‌های صحیح وخالص را بنیان نهاد. دانش‌آموختگان مکتب او سنت کادامپا را در تبت  پایه‌گذاری کردند.

مأخد تصویر: himalayanart.org 

Top