အတိဿ (၉၈၂-၁၀၅၄) သည် ကရုဏာအကြောင်း ဗုဒ္ဓတရားတော်အပြည့်အစုံကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရယူကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း နားလည်မှုလွဲနေခြင်းများကို ပြင်ဆင်ရန် တိဘက်သို့ ဖိတ်ကြားခံရပြီး ထိုဒေသတွင် တရားတော်အစစ်အမှန်များ ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တိဘက်ရှိ ခဒမ္ပ အစဉ်အလာသည် သူ၏သာဝကများမှ ဆင်းသက်လာပါသည်။

Top