ఆధ్యాత్మిక గురువులు

బౌద్ధ బోధనలు బుద్ధుని నుండి, సాక్షాత్కార గురువుల వంశం ద్వారా గుర్తించబడినప్పుడు అవి ప్రామాణికమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. దీనిలో మనకు నమ్మకం ఉన్నప్పుడు, ఆయా బోధనలను అభ్యసించడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాము, వాటిని మనం అర్థం చేసుకుని సరిగ్గా అన్వయించినప్పుడు, అవి మనం కోరుకున్న ప్రయోజనకరమైన ఫలితాలను ఇస్తాయని నమ్ముతాం.
Study buddhism buddha 410

శాక్యముని బుద్ధుడు

2500 సంవత్సరాల క్రితం శాక్యముని బుద్ధుడు భారతదేశంలో నివసించారు, ఇతను జ్ఞానోదయం పొందిన తర్వాత, మిగతావాళ్లందరికి అలా ఎలా పొందాలో చూపించారు.
Study buddhism nagarjuna 400

నాగార్జునుడు

శూన్యంపై బుద్ధుని బోధనలను వివరించిన అసలైన భారతీయ గురువు నాగార్జునుడు.
Study buddhism aryadeva 400

ఆర్యదేవుడు

ఆర్యదేవుడు (క్రీ.శ. 2 వ శతాబ్దం మధ్య - 3 వ శతాబ్దం మధ్య) నాగార్జునుడి ప్రధాన శిష్యుడు. శూన్యంపై నాగార్జున బోధలను అతను వివరించారు.
Study buddhism shantideva

శాంతిదేవుడు

శాంతిదేవుడు బోధిసత్వుల ఆచారాన్ని, మరియు ప్రవర్తనను వివరించిన గొప్ప భారతీయ గురువు.
Study buddhism atisha 400

అతిషా

బౌద్ధమతం తాత్కాలికంగా నిర్మూలన అయిన తర్వాత అతిషా భారతదేశం నుండి టిబెట్ కు దానిని మరోసారి తీసుకెళ్లారు.  
Study buddhism dalai lama web

14వ దలైలామా

14 వ దలైలామా టిబెటన్ బౌద్ధమతం యొక్క ఆధ్యాత్మిక అధిపతి, 1989 నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేత మరియు అహింస మరియు కరుణ యొక్క ప్రపంచ చిహ్నం.
Study buddhism ling rinpoche 400

యోంగ్జిన్ లింగ్ రింపోచే

యోంగ్జిన్ లింగ్ రింపోచే 14 వ దలైలామా మరియు 97 వ గాండెన్ ట్రిపా, గెలుగ్పా సంప్రదాయం యొక్క ఆధ్యాత్మిక అధిపతి.
Study buddhism tsenzhab 500

సెంజాబ్ సెర్కాంగ్ రింపోచే

సెంజాబ్ సెర్కాంగ్ రిన్పోచే 14 వ దలైలామా యొక్క గురువులు మరియు మాస్టర్ డిబేట్ భాగస్వాములలో ఒకరు మరియు ఇతను టిబెటన్ బౌద్ధమతం యొక్క గురువు.
Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400

సెంజాబ్ సెర్కాంగ్ రింపోచే II

సెంజాబ్ సెర్కాంగ్ రిన్పోచే II, త్సెన్జాబ్ సెర్కాంగ్ రిన్పోచే యొక్క "తుల్కు" పునర్జన్మ.
Study buddhism geshe ngawang dhargyey

గెషే ఎన్గావాంగ్ ధార్గే

గెషే ఎన్గావాంగ్ ధార్గే భారతదేశంలోని ధర్మశాలలోని లైబ్రరీ ఆఫ్ టిబెటన్ వర్క్స్ & ఆర్కైవ్స్ లో పాశ్చాత్యులకు బౌద్ధమతం యొక్క మార్గదర్శక గురువు.
Top