సైట్ మ్యాప్

మా గురించి

విరాళం

FAQ

వీడియో

గ్లోసరీ

ఎసెన్షియల్స్

సార్వత్రిక విలువలు

నిజాయితీ, నమ్మకం మరియు స్నేహం

ఒక నైతిక జీవితాన్ని గడపడం ఎలా

మనశ్శాంతి మరియు సంతృప్తిని కనిపెట్టడం

నైతిక విలువలతో ఒక సంతోషకరమైన మనస్సును పొందడం

మనశ్శాంతి నుంచి శాంతిని పొందడం

మతానికి అతీతమైన నైతిక విలువలు

సంతోషానికి సోర్స్ గా కరుణ

అర్థవంతమైన జీవితాన్ని గడపడం

COP26కు పూజ్యులైన దలైలామా గారి సందేశం

కరోనా వైరస్ గురించి దలైలామా గారి మాటలు: ప్రార్థన ఒక్కటే సరిపోదు

ధరిత్రి దినోత్సవం (ఎర్త్ డే) సందర్భంగా దలైలామా గారి సందేశం

వైశాఖ రోజున గురువు గారైన దలైలామా గారి సందేశం

ప్రాచీన భారతీయ విలువలను పునరుద్ధరించడం

ప్రపంచం అంతా కలిసి కోవిడ్-19 కోసం సమన్వయంతో కూడిన స్పందనను తీసుకురావాలి

ఏమిటి...

బౌద్ధ అనుచరుడి జీవితంలో ఒక రోజు

జ్ఞానోదయం అంటే ఏమిటి?

బౌద్ధమతంలో ప్రార్థన అంటే ఏమిటి?

ఆశ్రయం అంటే ఏమిటి?

బౌద్ధ అభ్యాసం అంటే ఏమిటి?

బోధిసత్వము అంటే ఏమిటి?

బౌద్ధమతం మరియు పరిణామక్రమం

బుద్ధుడు ఎవరు?

మనసు అంటే ఏమిటి?

బౌద్ధమతం అంటే ఏమిటి?

ప్రేమ అంటే ఏమిటి?

కర్మ అంటే ఏమిటి?

ధ్యానం అంటే ఏమిటి?

నాలుగు ఉత్తమమైన సత్యాలు ఏమిటి?

నైతికత అంటే ఏమిటి?

10 బౌద్ధమత మూల విశ్వాసాలు

కరుణ అంటే ఏమిటి?

సంతోషం అంటే ఏమిటి?

ధర్మం అంటే ఏమిటి?

సంఘం అంటే ఏమిటి?

ఎలా...

సంతోషం కోసం 8 బౌద్ధమత చిట్కాలు

ఆందోళనను ఎలా వ్యవహరించుకోవాలి?

కరుణను ఎలా పెంపొందించుకోవాలి

ప్రేమను ఎలా పెంపొందించుకోవాలి

చెయ్యటానికి 11 మార్గాలు

సంబంధాలలో అసూయను ఎలా ఎదుర్కోవాలి

జీవితానికి కావలసిన బౌద్ధమత చిట్కాలు

భౌతికవాదంతో ఎలా వ్యవహరించాలి

ధ్యానం ఎలా చెయ్యాలి

ఒక బిజినెస్ ని నడపడానికి సహాయపడే 5 బౌద్ధమత సూత్రాలు

కోపాన్ని ఎదుర్కోవటానికి 8 బౌద్ధమత చిట్కాలు

ధ్యానం

ప్రశాంతంగా ఉండటం

ప్రేమను విస్తరించండి

క్లిష్టమైన సంబంధాలతో వ్యవహరించడం

కరుణను అనుభూతి చెందడం

శ్రద్ధను పెంపొందించుకోవడం

జీవితానికి ఒక అర్థాన్ని ఇవ్వడం

జీవితాన్ని అభినందించడం

మరణం గురించి నిజాన్ని తెలుసుకోవడం

ఇతరులను క్షమించడం

అపరాధ భావనను తొలగించడం

అశాశ్వతాన్ని గౌరవించడం

మొండితనాన్ని జయించడం

మార్గదర్శక ధ్యానాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి

టిబెటన్ బౌద్ధమతం

బౌద్ధమతం గురించి

బౌద్ధ ప్రపంచం

బౌద్ధమతాన్ని ఎలా అధ్యయనం చేయాలి

బౌద్ధమతం గురించి అపోహలు

జ్ఞానోదయానికి మార్గం

కర్మ మరియు పునర్జన్మ

ప్రేమ మరియు కరుణ

ఏకాగ్రత

శూన్యత (శూన్యం)

Top