គ្រូសាសនា

ធម៍ព្រះពុទ្ធត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាធម៍ប្រាកដជាក់ស្តែង នៅពេលដែលគេស្រាវជ្រាវត្រលប់ទៅដល់ព្រះពុទ្ធអង្គផ្ទាល់ តាមរយៈនៃប្រពៃនីដែលមិនសាបសូន្យនៃបណ្តាគ្រូដែលត្រាសដឹងជាច្រើនអង្គកន្លងមក៕ នៅពេលដែលយើងជឿជាក់ច្បាស់ទៅលើរឿងនេះនោះ យើងនឹងព្យាយាម បដិបត្តិនូវព្រះធម៍បន្ថែមទៀត។ នៅពេលយើងយល់ច្បាស់ ហើយអនុវត្តអោយបានត្រឹមត្រូវនោះ ព្រះធម៍នឹងផ្តល់អោយយើងនូវសារៈប្រយោជន៏ច្រើន ដែលយើងប្រាថ្នាចង់បាន៕
Study buddhism buddha 410

ព្រះពុទ្ធ សក្យមុន្នី

ព្រះពុទ្ធសក្យមុន្នី គឺជាបរមគ្រូ គង់នៅប្រទេសឥណ្ឌា​ ២៥០០ឆ្នាំមុន បន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមក ព្រះអង្គបានបង្ហាញ ដល់អ្នកដ៏ទៃទៀតថា ពួកគេក៏អាចសម្រេចនូវការត្រាស់ដឹងដូចព្រះអង្គដែរ។
Study buddhism nagarjuna 400

នាគរជន

នាគរជន គឺជាមហាគ្រូជាតិឥណ្ឌាមុនដំបូងគេបង្អស់ ដែលបានពន្យល់បកស្រាយនូវការបង្រៀននៃពុទ្ធអង្គ អំពីទ្រឹះស្តីសុញ្ញភាព (ភាពសូន្យ)
Study buddhism aryadeva 400

អរិយទេវ

អរិយទេវ (ពាក់កណ្តាលសត្តវត្ស​ទី២ ទី៣ នៃគ្រិះសករាជ) គឺជាអគ្គសាវកនៃលោកគ្រូ នាគរជន។ លោកបានពន្យល់បកស្រាយនូវការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូ នាគរជន អំពី សុញ្ញភាព (ភាពសូន្យ)
Study buddhism shantideva

សន្តិទេវ

សន្តិទេវគឺជាមហាគ្រូជាតិឥណ្ឌាមួយអង្គ ជាអ្នកពន្យល់នូវការបដិបត្តិ និងការប្រព្រិត្តិនៃអង្គពោធិសត្វ
Study buddhism atisha 400

អដ្ឋិសះ

អដ្ឋិសះ ជាអ្នកពាំនាំព្រះពុទ្ធសាសនាទៅកាន់ប្រទេសទីបេម្តងទៀត បន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះមួយរយ:កាលមក
Top