ផែនទីគេហទំព័រ

អំពីពួកយើង

បរិច្ចាគទាន

FAQ

វីដេអូ

សទ្ធានុក្រម

សារៈសំខាន់

គុណតម្លៃសកល

សម្រេចបានសន្តិភាពតាមរយៈសន្តិភាពពីខាងក្នុង

របៀបដឹកនាំជីវិតប្រកបដោយសីលធ៍ម

ទទួលបាននូវសុភមង្គលផ្លូវចិត្តតាមរយៈក្រមសីលធម៍

ការដឹកនាំជីវិតដ៏មានន័យ

សេចក្តីមេត្តាជាប្រភពនៃសុភមង្គល

ស្វែងរកសន្តិភាពខាងក្នុងនិងសេចក្តីពេញចិត្ត

សារចំពោះថ្ងៃវិសាខបូជាពីសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ា

ពិភពលោកគួរតែរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបស្របគ្នាជាសកលចំពោះមេរោគកូវិដ១៩

សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាស្តីអំពីមេរោគកូរ៉ូណាៈការសូត្រថ្វាយបង្គំបន់ស្រន់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ

ដាឡៃឡាម៉ាស្តីពីខួបលើកទី៥០នៃទិវាផែនដី

ភាពស្មោះត្រង់សេចក្តីជឿទុកចិត្តនិងមិត្តភាព

ក្រមសីលធម៍លើសពីសាសនា

តើអ្វីទៅគឺជា….

តើអ្វីទៅជាការត្រាស់ដឹង?

តើចិត្តជាអ្វី?

តើអ្វីជាសុភមង្គល?

តើពុទ្ធសាសនាជាអ្វី?

តើអ្វីជាសរណៈគមន៏?

ចំណាយពេលមួយថ្ងៃរស់នៅក្នុងជីវិតនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា

ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាជាគោលចំនួន១០

តើក្រមសីលធម៌ជាអ្វី?

តើអរិយៈសច្ចៈបួនជាអ្វី?

តើអ្វីទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់?

តើអ្វីជាការបដិបត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា?

តើកម្មជាអ្វី?

តើសមាធិជាអ្វី?

តើអ្វីទៅជាសេចក្តីមេត្តា?

តើរបៀប….

របៀបទប់ទល់នឹងការប្រច័ណ្ឌនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជីវិតជាគូ

គន្លឹះ៨យ៉ាងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីទប់ទល់នឹងកំហឹង

គោលការណ៍៥ចំណុចនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងធុរៈកិច្ច

របៀបទប់ទល់នឹងសំភារៈនិយម

គន្លឹះណែនាំនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសំរាប់ជីវិត

របៀបអភិវឌ្ឍសេចក្តីមេត្តា

របៀបទប់ទល់នឹងជម្ងឺថប់អារម្មណ៏​

គន្លឹះ៨យ៉ាងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសេចក្តីសុខ

របៀបធ្វើសមាធិ

របៀបអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់

វិធី១១យ៉ាងដើម្បីជួយអ្នកដ៏ទៃ

ព្រះពុទ្ធសាសនាទីបេ

អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា

សារជាមូដ្ឋាននៃអង្គព្រះពុទ្ធ

ពិភពនៃព្រះពុទ្ធសាសនា

របៀបក្នុងការសិក្សាពុទ្ធសាសនា

មាគ្គាឆ្ពោះទៅកាន់ការត្រាស់ដឹង

មាគ្គាតាមកំរិត

កម្ម និងការកើតឡើងវិញ

គ្រូសាសនា

Top