ផែនទីគេហទំព័រ

អំពីពួកយើង

បរិច្ចាគទាន

FAQ

វីដេអូ

សទ្ធានុក្រម

សារៈសំខាន់

គុណតម្លៃសកល

ការដឹកនាំជីវិតដ៏មានន័យ

សម្រេចបានសន្តិភាពតាមរយៈសន្តិភាពពីខាងក្នុង

របៀបដឹកនាំជីវិតប្រកបដោយសីលធ៍ម

សេចក្តីមេត្តាជាប្រភពនៃសុភមង្គល

សារចំពោះថ្ងៃវិសាខបូជាពីសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ា

សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាស្តីអំពីមេរោគកូរ៉ូណាៈការសូត្រថ្វាយបង្គំបន់ស្រន់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ

ដាឡៃឡាម៉ាស្តីពីខួបលើកទី៥០នៃទិវាផែនដី

ភាពស្មោះត្រង់សេចក្តីជឿទុកចិត្តនិងមិត្តភាព

ក្រមសីលធម៍លើសពីសាសនា

ស្វែងរកសន្តិភាពខាងក្នុងនិងសេចក្តីពេញចិត្ត

ទទួលបាននូវសុភមង្គលផ្លូវចិត្តតាមរយៈក្រមសីលធម៍

ពិភពលោកគួរតែរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបស្របគ្នាជាសកលចំពោះមេរោគកូវិដ១៩

តើអ្វីទៅគឺជា….

តើអ្វីទៅជាការត្រាស់ដឹង?

តើការសូត្រធម៌នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាអ្វី?

ព្រះពុទ្ធសាសនានិងការវិវត្តន៍

តើអ្វីជាសុភមង្គល?

តើពុទ្ធសាសនាជាអ្វី?

តើអ្វីជាសរណៈគមន៏?

ចំណាយពេលមួយថ្ងៃរស់នៅក្នុងជីវិតនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា

ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាជាគោលចំនួន១០

តើក្រមសីលធម៌ជាអ្វី?

តើអរិយៈសច្ចៈបួនជាអ្វី?

តើអ្វីទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់?

តើអ្វីជាការបដិបត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា?

តើកម្មជាអ្វី?

តើសមាធិជាអ្វី?

តើអ្វីទៅជាសេចក្តីមេត្តា?

តើចិត្តជាអ្វី?

តើរបៀប….

របៀបទប់ទល់នឹងការប្រច័ណ្ឌនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជីវិតជាគូ

គោលការណ៍៥ចំណុចនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងធុរៈកិច្ច

របៀបទប់ទល់នឹងសំភារៈនិយម

គន្លឹះណែនាំនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសំរាប់ជីវិត

របៀបអភិវឌ្ឍសេចក្តីមេត្តា

របៀបធ្វើសមាធិ

របៀបអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់

វិធី១១យ៉ាងដើម្បីជួយអ្នកដ៏ទៃ

គន្លឹះ៨យ៉ាងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីទប់ទល់នឹងកំហឹង

គន្លឹះ៨យ៉ាងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសេចក្តីសុខ

របៀបទប់ទល់នឹងជម្ងឺថប់អារម្មណ៏​

សមាធិ

របៀបបដិបត្តិសមាធិតាមការណែនាំ

ចិត្តមេត្តា

របៀបដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងទំនាក់ទង

ការគ្រប់គ្រងនិងយកឈ្នះលើភាពងប់ងុល

គោរពអនិច្ចតាធម៌

ការអភ័យទោសដល់អ្នកដ៍ទៃ

កម្ចាត់បង់អារម្មណ៍ដែលចេះតែគិតថាខ្លួនខុស

តម្កល់អត្ថន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិត

គិតប្រាកដនិយមចំពោះសេចក្តីស្លាប់

អោយតម្លៃជីវិត

ពង្រីកក្តីករុណា

ចម្រើនការយកចិត្តទុកដាក់

វិធីសម្រួលចិត្តឲ្យស្ងប់

ព្រះពុទ្ធសាសនាទីបេ

អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា

សារជាមូដ្ឋាននៃអង្គព្រះពុទ្ធ

ពិភពនៃព្រះពុទ្ធសាសនា

របៀបក្នុងការសិក្សាពុទ្ធសាសនា

មាគ្គាឆ្ពោះទៅកាន់ការត្រាស់ដឹង

មាគ្គាតាមកំរិត

កម្ម និងការកើតឡើងវិញ

គ្រូសាសនា

នាគរជន

គេសេ នគាវ៉ាង ដាគីយេ

អរិយទេវ

គាមពោព:

សន្តិទេវ

ត្សុងខាប៉ា

អដ្ឋិសះ

ត្សិនសាប សឺកុង រីនប៉ូជេ

យុងសុីន លីង រីនប៉ូជេ

ព្រះពុទ្ធ សក្យមុន្នី

Top