Sześć praktyk przygotowawczych przed medytacją

Sześć praktyk przygotowawczych jest bardzo ważnych i same w sobie wystarczyłyby do rozpoczęcia naszej praktyki buddyjskiej. Te sześć praktyk to: (1) zamiatanie i sprzątanie pokoju medytacyjnego oraz ustawianie reprezentacji ciała, mowy i umysłu Buddy, (2) przyjmowanie ofiar i ustawianie ich w pięknym układzie, (3) przygotowanie odpowiedniego siedzenia do medytacji, przybranie ośmiostopniowej postawy i przyjęcie schronienia i ponowne potwierdzenie naszego cel bodhiczitty, (4) wizualizowanie obfite pole do duchowego rozwoju, (5) wykonanie praktyki siedmioczęściowej modlitwy i ofiarowanie mandali oraz (6) wypełnienie naszego kontinuum umysłu inspiracja płynącą od mistrzów linii.

Top