การฝึกจิตใจในชีวิตประจำวัน: ไม่มีอะไรพิเศษ

เราทุกคนล้วนมีความรู้สึกโดยกำเนิดของ “ฉัน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่ตื่นขึ้นในตอนเช้าและเข้านอนในตอนกลางคืน ประสบกับอารมณ์ต่าง ๆ มากมายในระหว่างนั้น “ฉัน” นี้มักจะมองหาความสุขและหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ แต่ชีวิตไม่เคยเป็นอย่างที่เราต้องการ โดยการประเมิน “ฉัน” นี้ใหม่อีกครั้งและความสัมพันธ์ของมันกับ “ผู้อื่น” เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะเปิดใจ ผ่อนคลาย และแม้กระทั่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อเผชิญกับความยากลำบากที่เข้ามาหาเราได้
Top