ការបដិបត្តិហ្វឹកហាត់ចិត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ៖ គ្មានអ្វីពិសេស

មនុស្សគ្រប់រូបមានការគិតចំពោះអត្តភាពខ្លួនរៀងៗខ្លួន «អញ»(អត្តា) ថាមានតែអញទេដែលសំខាន់បំផុតនិងជាជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលឋិតនៅចំកណ្តាលនៃចក្រវាឡ ជាមនុស្សដែលងើបពីដំណេកនៅពេលព្រឹកនិងចូលដេកនៅពេលយប់ ហើយសោយនូវពពួកអារម្មណ៍ផ្សេងៗ។ ពាក្យថា«អញ»(តួខ្លួន)នេះគឺជាអ្នកដែលឧស្សាហ៍ស្វែងរកនូវសេចក្តីសុខ និងចៀសវាងសេចក្តីទុក្ខ ប៉ុន្តែដំណើរជីវិតមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមការចង់បានរបស់យើងទេ។ ដោយចាប់ផ្តើមយកពាក្យថា «អញ»(តួខ្លួន​ឬអត្តា)​ និងទំនាក់ទំនងរបស់វាជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន មកគិតពិចារណាថ្លឹងថ្លែងឡើងវិញ យើងអាចក្លាយជាមនុស្សដែលមានចិត្តកាន់តែបើកទូលាយ កាន់តែសុខស្ងប់ នៅក្នុងការប្រឈមមុខចំពោះកិច្ចការងារលំបាកៗដែលកើតឡើងចំពោះយើង។

Top