Thế Giới Nên Đoàn Kết, Để Có Sự Đáp Ứng Phối Hợp Của Toàn Cầu, Đối Với COVID-19

World in hands

Trong thời gian khủng hoảng nghiêm trọng này, chúng ta phải đối mặt với mối đe dọa đối với sức khỏe của mình, và những nỗi đau buồn vì mất mát gia đình và bạn bè. Sự gián đoạn về mặt kinh tế đang tạo ra một sự thử thách lớn đối với các chánh phủ, và làm suy yếu khả năng mưu sinh của rất nhiều người.

Chính trong những lúc như thế này mà mình phải chú trọng vào những điều sẽ đoàn kết chúng ta lại với nhau, như những thành viên của một gia đình nhân loại. Dựa theo đó, chúng ta phải đến với nhau với lòng bi mẫn. Là con người, tất cả chúng ta đều giống nhau. Chúng ta đều phải trải qua những nỗi sợ hãi, những niềm hy vọng và những điều bất trắc như nhau; nhưng chúng ta cũng được thống nhất bằng khát vọng hạnh phúc. Khả năng của con người để lý luận và nhìn thấy sự việc một cách thực tế, sẽ cho chúng ta khả năng để chuyển hóa khó khăn thành cơ hội.

Cuộc khủng hoảng này và hậu quả của nó đã đóng vai trò như một lời cảnh báo, rằng chỉ có cách kết hợp với nhau, để có một sự phản ứng toàn cầu và phối hợp, thì chúng ta mới có thể đương đầu với sự thử thách ở tầm vóc to lớn chưa từng có, mà mình phải đối diện. Tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta đều lưu tâm đến “Lời Kêu Gọi Đoàn Kết” này.

Dalai Lama, Ngày 1, tháng 5, năm 2020

Top