โอวาทจากองค์ดาไลลามะเนื่องในวันวิสาขบูชา

Study buddhism life of buddha

อาตมามีความยินดีอย่างยิ่งในการกล่าวคำปราศรัยทักทายพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา (พระพุทธเจ้าปุรนิมะ) ในวันนี้

พระศากยมุนีพุทธเจ้าประสูติที่ลุมพินี ตรัสรู้ที่พุทธคยา และปรินิพพานที่กุสินาราเมื่อ 2600 ปีที่แล้ว แต่อาตมาเชื่อว่าคำสอนของพระองค์เป็นสากลและยังคงมีความเกี่ยวข้องมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยจิตสำนึกอย่างลึกซึ้งในการช่วยเหลือผู้อื่น ครั้นตรัสรู้แล้ว พระพุทธองค์ทรงใช้เวลาที่เหลือเป็นพระภิกษุ แบ่งปันประสบการณ์กับทุกคนที่อยากฟัง ทั้งทัศนะในการอาศัยกันในการเกิดขึ้นและคำแนะนำในไม่ทำร้ายใคร แต่ช่วยเหลือใครก็ตามที่สามารถช่วยได้ คำสอนทั้งสองนี้ก็เน้นการปฏิบัติการไม่ใช้ความรุนแรง หลักการนี่ยังคงเป็นหนึ่งในพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อความดีในโลกในปัจจุบัน เพราะการไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความเห็นอกเห็นใจ คือการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของเรา

ในโลกที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆ สวัสดิการและความสุขของเราเองขึ้นอยู่กับผู้คนอีกมากมาย ทุกวันนี้ความท้าทายที่เราเผชิญอยู่ทำให้เราต้องยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติ แม้จะมีความแตกต่างเพียงผิวเผินระหว่างเรา ผู้คนก็มีความเท่าเทียมกันในความปรารถนาพื้นฐานเพื่อสันติภาพและความสุข ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการฝึกจิตใจของเราผ่านการทำสมาธิ เพื่อให้การฝึกจิตให้สงบ พัการฒนาคุณสมบัติ เช่น ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้ออาทร ความอดทน จะมีประสิทธิภาพ เราต้องนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ ชุมชนชาวพุทธที่มีความหลากหลายของโลกมีเพียงความเข้าใจอันไกลโพ้นของการดำรงอยู่ของกันและกัน และไม่มีโอกาสที่จะซาบซึ้งว่าเรามีส่วนร่วมกันมากเพียงใด ทุกวันนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมสายต่างๆทางพระพุทธศาสนาที่พัฒนาขึ้นในดินแดนต่างๆ ได้เกือบทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น พวกเราที่ปฏิบัติและสอนสายต่างๆทางพุทธศาสนาเหล่านี้ ก็สามารถพบปะและเรียนรู้จากกันและกันได้แล้ว

ในฐานะพระภิกษุทิเบต อาตมาถือว่าตนเองเป็นทายาทของสายนาลันทา วิธีการสอนและศึกษาพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งมีรากฐานในเหตุผลและตรรกะ แสดงถึงจุดสุดยอดของการพัฒนาในประเทศอินเดีย หากเราจะเป็นชาวพุทธของศตวรรษที่ 21 สิ่งสำคัญคือเราต้องศึกษาและวิเคราะห์คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลายๆ คนทำที่นั่น แทนที่จะอาศัยความศรัทธาเพียงอย่างเดียว

โลกเราเปลี่ยนไปมากตั้งแต่สมัยพุทธกาล วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้พัฒนาความเข้าใจที่ซับซ้อนเกี่ยวกับขอบเขตทางกายภาพ ในทางกลับกัน วิทยาศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาได้บรรลุความเข้าใจในการทำงานของจิตใจและอารมณ์แบบองค์แรกอย่างละเอียด ซึ่งเป็นขอบเขตที่ค่อนข้างใหม่สำหรับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แต่ละฝ่ายจึงมีความรู้ที่สำคัญที่จะเสริมกันและกัน อาตมาเชื่อว่าการผสมผสานทั้งสองแนวทางนี้มีศักยภาพที่ดีที่จะนำไปสู่การค้นพบที่จะเสริมสร้างความผาสุกทางกาย อารมณ์ และสังคมของเรา

ในฐานะชาวพุทธ เราเป็นผู้รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ข้อความของพระองค์มีความเกี่ยวข้องในการปฏิสัมพันธ์ที่กว้างขึ้นของเรากับส่วนที่เหลือของมนุษยชาติ เราต้องส่งเสริมความเข้าใจระหว่างศาสนาด้วยการขีดเส้นใต้ความจริงที่ว่าทุกศาสนาส่งเสริมความสุขของทุกคน นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติร้ายแรงที่โลกกำลังเผชิญ เมื่อเราเผชิญกับภัยคุกคามต่อสุขภาพของเรา และเรารู้สึกเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนฝูงที่เราสูญเสียไป เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวมนุษย์ ดังนั้น เราจำเป็นต้องเอื้อมมือออกไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ เพราะมันเป็นเพียงการร่วมมือกันในความพยายามระดับโลกเท่านั้นที่เราจะตอบสนองความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เรากำลังเผชิญ

ดาไลลามะ  วันที่ 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

Top