מסר לחג הוֵסַאק מה"ק הדלאי לאמה

Study buddhism life of buddha

אני שמח מאד לשלוח ברכות לאחיי ולאחיותיי, בודהיסטים ובודהיסטיות ברחבי העולם, ביום זה של חג הוֵסַאק (בודהה פורנימה* -הולדת הבודהה).

בודהה שאקייאמוני נולד בלומביני, זכה להארה בבודגאיה ועבר מהעולם בקושינגאר לפני 2600 שנה, אולם אני מאמין שתורתו היא אוניברסאלית וממשיכה להיות רלוונטית גם כיום. כשהוא מונע מרצון ומצורך עמוק לעזור לזולת, בעקבות הגעתו להארה, בילה בודהה את שארית חייו כנזיר, וחַלַק את ניסיונו וחוויותיו עם כל מי שרצה לשמוע. הן השקפתו לגבי ההתהוות המותנית והן עצתו שלא לפגוע באף אחד, אלא לעזור לכל מי שנוכל, שמות דגש על תרגול לאי-אלימות. תרגול לאי-אלימות היה ועודנו אחד הכוחות העוצמתיים ביותר הקיימים על מנת להרבות טוב בעולם כיום משום שאי-אלימות שמוּנעת מחמלה, משרתת את כלל היצורים החיים.

בעולם שבו הולכת וגדלה התלות הקיומית שלנו זה בזה, רווחתנו ואושרנו תלויים בבני ובנות אדם רבים אחרים. כיום, מחייבים אותנו האתגרים העומדים בפנינו לקבל את אחדותה של האנושות. למרות הבדלים שטחיים בינינו, כולנו שווים בשאיפתנו הבסיסית לשלום ולאושר. חלק מהתרגול הבודהיסטי כולל אימון של תודעתנו באמצעות מדיטציה. כדי שהאימון שלנו בהרגעת התודעה ובפיתוח תכונות כמו אהבה, חמלה, נדיבות ואורך רוח יהיה יעיל, עלינו ליישם אותו בפועל בחיי היומיום.

עד לאחרונה יחסית, למגוון הקהילות הבודהיסטיות בעולם הייתה רק הבנה מוגבלת של האחת אודות השנייה. ללא האפשרות להעריך עד כמה יש לנו במשותף. כיום, כמעט כל מגוון המסורות הבודהיסטיות שהתפתחו בארצות שונות, נגיש לכל מי שרוצה בכך. יתרה מכך, תרגול ולימוד על ידי חלק מאיתנו, של מסורות בודהיסטיות שונות, מאפשר לנו כעת להיפגש וללמוד זה מזה.

כנזיר בודהיסטי טיבטי, אני רואה עצמי נצר למסורת נאלנדה. האופן שבו הועברו ונלמדו לימודי הבודהיזם באוניברסיטת נאלנדה, מושרש בתבונה ובהיגיון ומייצג את שיא התפתחותו בהודו. במידה ונהיה בודהיסטים ובודהיסטיות של המאה ה -21, חשוב שנעסוק במחקר ובניתוח תורתו של בודהה, כפי שעשו בנאלנדה רבים כל כך, במקום פשוט להסתמך על אמונה.

העולם השתנה באופן מהותי מאז תקופת הבודהה. המדע המודרני פיתח הבנה מתוחכמת של התחום הפיזי. מדע בודהיסטי לעומת זאת, השיג הבנה מפורטת, בגוף ראשון, על דרכי הפעולה של התודעה ושל הרגשות, תחומים שעדיין חדשים יחסית למדע המודרני. לפיכך מחזיק כל אחד בידע חיוני מאד שמשלים את האחר. אני מאמין שלשילוב בין שתי הגישות הללו יש פוטנציאל רב להוביל לתגליות שיעשירו את רווחתנו הפיזית, הרגשית והחברתית.

בהיותנו  בודהיסטים ובודהיסטיות תורתו של בודהה נשמרת על ידינו, אך המסר שלו רלוונטי למפגש הרחב יותר שלנו עם שאר האנושות. עלינו לקדם את ההבנה הבין-דתית על ידי הדגשת העובדה שכל הדתות מקדמות את האושר של בנות ובני האדם. כמו כן, בתקופה של משבר רציני הפוקד את העולם, כאשר עלינו להתמודד עם איומים על בריאותנו ועם יגון על אובדן המשפחה וחברים וחברות,  עלינו להתמקד במה שמאחד אותנו כבני ובנות משפחה אנושית אחת. בהתאם, עלינו להושיט יד זה לזה בחמלה, שכן רק על ידי איחוד כוחות גלובלי מתואם, נוכל לעמוד באתגרים חסרי התקדים העומדים בפנינו.

דלאי לאמה, 7 במאי 2020

Top