عمل کردن به اخلاقیات جهانی

ذهن انسان منشاء، و اگر به‌طور صحیح تعلیم داده شود، راه‌ حل همه مشکلات است.  آنها که تعالیم عالی می‌بینند اما عاری از قلبی خوب‌اند در این خطر قریب‌الوقوع قرار دارند که طعمه اضطراب، یعنی بی‌قراری ناشی از دست نیافتن به آرزوها، شوند. علم مادی، به آسانی می‌تواند منشاء افکار و احساسات منفی شود. حال آنکه درک درست ارزش‌های معنوی آرامش به همراه می‌آورد. ـ دالایی لامای ۱۴

وقتیکه عالیجناب در مرکز اخلاقیات وارزش‌های تحول‌آفرین دالایی لاما در انستیتو تکنولوژی در ماساچوست علت نیاز به حرف زدن درباره ارزش‌های اخلاقی را توضیح می‌دادند، گفتند بخش قابل ملاحظه‌ای از هفت میلیون انسانی که روی این کره خاکی زندگی می‌کنند اعتقادات خاصی ندارند، وی گفت ما نمی‌توانیم به این افراد سیستم آموزشی ارائه کنیم که بر اساس دین خاصی است. وی افزود این بسیار مهم است که این سیستم آموزشی بر مبنای آموزش‌های غیردینی بنا شده باشد. 

بحران مشکلات مالی در آمریکا به حد انفجار رسیده است، در همان زمان او گفت که بیشتر رهبران وال استریت از دانشگاه‌های اتحادیه آی وی هستند. چگونه ممکن است که حرص و دشمنی که در دوران بحران بروز کرده است در زمان تحصیل در وجودشان ایجاد نشده باشد؟ حال این مرکز در دانشگاه ام آی تی مطالعاتی را پی می‌گیرد که چگونه می‌توان حرص، فریب و منفی بودن را با درک تأثیر احساسات بر تصمیم‌گیری‌هایمان و انشعابات درازمدت آنها مورد بررسی قرار داد. 

عالیجناب درباره اینکه چگونه می‌توان اخلاقیات جهانی را در عمل آورد، سه مورد را پیشنهاد می‌کند:

  • اخلاقیات ناشی از خویشتن‌داری
  • اخلاقیات فضائل
  • اخلاقیات ایثارگری و شفقت

اخلاقیات ناشی از خویشتن‌داری عبارت است از اینکه چگونه عادت‌های منفی بدنمان و حرف‌هایمان را متوقف کنیم. عالیجناب گفته است که بدن ناخالص و ذهن نامحسوس است. اگر نتوانیم بدن را کنترل کنیم، چه امیدی داریم  که بتوانیم ذهن را کنترل کنیم؟ ابتدا با ملاحظه عادت‌های منفی بدن، سخن گفتن و سپس ذهن، اخلاقیات خویشتن‌داری را تمرین می‌کنیم، این به ما فرصت می‌دهد که وارد اخلاقیات فضیلت شویم. این به معنی پیشرفت رفتارهای مثبت، از قبیل شفقت، محبّت، بخشش و بصیرت، است. و سرانجام ما را به اخلاقیات ایثار یا شفقت رهنمون می‌سازد و ما تصمیم می‌گیریم زندگی‌مان را برای خدمت به دیگران بگذرانیم. 

Top