Nagardżuna (II w n.e.) był założycielem szkoły madhjamaki (drogi środkowej) buddyzmu mahajany. Jego pisma o pustce gruntownie objaśniają najgłębszy wgląd w rzeczywistość.

Top