Long Thọ (thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên) là người sáng lập trường pháp Madhyamaka (Trung Đạo) của Phật giáo Đại thừa. Các tác phẩm về tánh Không (Không tướng) của ngài đã giảng giải tri kiến thậm thâm nhất về thực tại một cách sâu sắc.

Top