Study buddhism buddha 410

شاکیامونی بودا

یش از ۲۵۰۰ سال قبل، شاکیامونی بودا در هند و مناطق مرزی نپال زندگی می‌کرد. او با استفاده از تجربه‌های شخصی و مراقبه عمیق به طبیعت واقعی حقیقت دست یافت. از این طریق، او از محدودیت‌ها و سرگردانی‌هایش رها، از توانایی‌هایش آگاه شد و به روشنگری دست یافت. او بقیه عمرش را به این اختصاص داد که دیگران را از بصیرت بهره‌مند سازد و راه را به دیگران نشان دهد تا آنها نیز خود را از سختی‌های زندگی رها کنند. 

Top