Study buddhism buddha 410

בודהה שאקיימוני

בודהה שאקיימוני חי בהודו ובאזורי הגבול בנפאל לפני יותר מ 2500 שנה.באמצעות התנסות אישית ומדיטציה עמוקה, הגיע הבודהה לידיעה תבונית אודות טבעה האמיתי של המציאות. בעזרת תובנה זו  הוא הפיג את הבלבול ואת חסרונותיו, מימש את מלוא הפוטנציאל שלו והגיע להארה. את שארית ימיו בילה בודהה בהקניית תובנותיו לאחרים/ות והראה להם/ן את הדרכים להשתחרר מקשיי חייהם/ן, כמותו.

Top