எங்களைப் பற்றி

பாமரருக்கும் புரியும் விதமாக, நடைமுறைக்கு ஏற்றது போல உண்மையான பௌத்த மதத்தை போதிப்பதே ஸ்டடிபுத்திசம்.காம்-ன் மூலாதாரம். திபெத்தின் ஞானம் நவீன உலகில் எங்கும் பரவி வேண்டும் என்பதே என்ற நோக்கத்தில் கட்டணங்கள், விளம்பரங்களின்றி செய்து வருகிறோம்.

தி பெர்சின் ஆர்கைவ்ஸ்ன் அடுத்தப் பரிமாணம் இந்த இணையதளம். முனைவர். அலெக்சாண்டர் பெர்சினால் 2001ம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. அவர் பௌத்த மத போதகர், மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் பயிற்சியாளராக 50 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவமிக்கவர். சர்வதேச அளவில் 80 பேர் கொண்ட குழுவினரால் இயங்கி வரும் ஸ்டடிபுத்திசம்.காம் தொடர் வளர்ச்சியை கண்டு வருகிறது; நாங்கள் புதிய கட்டுரைகள், காட்சிகள் மற்றும் கேட்பொலி போதனைகளை அன்றாடம் வழங்கி வருகிறோம்.

10,357 Articles
15119
கட்டுரைகள்
20,900 Subscribers
66000
சந்தாதாரர்கள்
2,012 Listeners
2942
நேயர்கள்
43,733 Followers
47000
பின்பற்றுபவர்கள்
7,700 Readers
8677
வாசகர்கள்

நிர்வாக இயக்குனர்கள்

Board dr med aldemar andres hegewald
டாக்டர். மெட். அல்டெமர் அன்ட்ரஸ் ஹெகெவால்ட்
தலைவர்
Board karsten bachem
கார்ஸ்டன் பாச்சம்
முதல் துணைத்தலைவர்
Board dr jorge numata
முனைவர். ஜார்ஜ் நுமேட்டா
இரண்டாம் துணைத் தலைவர்

தர்ம ஆலோசகர்

Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400
சென்சாப் செர்காங் ரின்போச்சே II
மேலும் படிக்க

குழு

Alexander berzin large
முனைவர். அலெக்சாண்டர் பெர்சின்
நிறுவனர் மற்றும் நூலாசிரியர்
மேலும் படிக்க
Matt linden
மேட் லின்டென்
தலைமை ஆசிரியர் & நிழற்படக்கலை
Julia sys
ஜூலியா சிஸ்மேலெய்னென்
திட்டமுறை மற்றும் வடிவமைப்பு
Andrey 200
ஆன்ட்ரி ஸ்டோரோவ்சவ்
இணையதள வடிவமைப்பாளர்
Maxim severin
மேக்சிம் செவரின்
தரவு ஆய்வாளர்
Lunacharski
அலெக்சே லூனசார்ஸ்கி
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
Zhenja 300 4
ஈவ்ஜெனி பஸியடோவ்
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
Sophie bod
சோபி பாடு
தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
Andreas 300
அன்ட்ரியாஸ் கில்மன்
சட்ட விவகாரங்கள்

தமிழ்

Tamil translator 200
ஆர்.கஜலட்சுமி
மொழிப்பெயர்ப்பாளர்

தகவல்கள்

Dalai lama 100
14வது தலாய் லாமா
படி
Ling rinpoche 100
லிங் ரின்போச்
படி
Tsenzhab serkong tulku 100
சென்சாப் செர்காங் ரின்போச்சே II
படி
Top