Uczciwość jako podstawa uniwersalnej etyki

Są ludzie przekonani o tym, że do etycznego zachowywania się w życiu nie potrzeba żadnej religii. Uważają, że wartości takie jak miłość i współczucie są niezależne od jakiejkolwiek religii. Ja nazywam te wartości „uniwersalną etyką” albo „uniwersalnymi przekonaniami”. Nawet bez religii, jako niewierzący możemy promować etykę we własnym życiu.

Fundamentalnym założeniem uniwersalnej etyki jest całkowita równość każdego w pragnieniu szczęśliwości, pragnieniu bycia kochanym i pragnieniu bycia szanowanym. Konstytucja Indii opiera się na uniwersalnych zasadach powszechności uznającej wszystkie tradycje i religie, bez wyróżniania żadnej. Celem indyjskiej mądrości zawsze było tworzenie bardziej pokojowego świata poprzez edukację moralną i świadomość etyczną. W istocie edukacja wyznaczyła kamienie milowe na polach nauki, ekonomii, polityki, techniki, sztuki i literatury. Lecz czyż nie bledną one w porównaniu z problemami jawiącymi się dzisiaj przed zwykłym człowiekiem?

Transformujący styl nauczania opiera się na uniwersalnej zasadzie ludzkości jako jednej rodziny. Dla urzeczywistnienia pełnego potencjału umysłów i emocji uczniów potrzeba takich cech jak humanizm i integralność moralna oraz takich zdolności jak logika, empatia, rozumowanie moralne oraz intuicja. Edukacja bez uniwersalnej etyki jest niemal zawsze ukierunkowana na rozwój ekonomiczny, który ani nie rozwiązuje problemów umysłowych na poziomie jednostki, ani problemów społecznych w skali makro.

Jeśli zmiany w technice promują nowe sposoby „czynienia”, to uniwersalna etyka będzie promowała nowy sposób „bycia”. Ewolucja ma miejsce wtedy, kiedy istoty podejmują czynienie. Wykładniczy wzrost techniki prowadzi do poważnych pytań, takich jak w jaki sposób uniwersalna etyka mogłaby zapowiadać samoprzemianę oraz sprowadzać ludzkości pokój i wolność, oraz w jaki sposób budujemy silny i trwały charakter jednostki?

Bez otwartego umysłu nie możemy wzrastać. Przemiana potrzebna jest zarówno po stronie nauczyciela, jak i ucznia. Jeśli chce się być dobrą istotą ludzką, to nie ma innego sposobu niż przyjęcie etycznych środków i wartości. Mam własną tożsamość, lecz muszę uznawać, że w społeczeństwie istnieje różnorodność. Uniwersalna etyka czyni nas silniejszymi i samourzeczywistnionymi. Czasem ludzie poddają się zamętowi, myśląc, że chcąc zwyciężyć w świecie materialistycznym, trzeba poświęcić etykę. Lecz nawet w materialistycznym świecie, jeśli chcemy zostać milionerem, musimy być wiarogodni. Aby być wiarygodni, musimy być etyczni i uczciwi. Jeśli mamy w domu świetnego kucharza i bardzo go cenimy, lecz pewnego dnia odkrywamy, że zaczął nam podkradać pieniądze z kieszeni, to będziemy musieli wyprosić go z domu. Jeśli nie możemy tolerować nieuczciwości własnych podwładnych, to jakże moglibyśmy oczekiwać od swego szefa akceptacji dla naszej nieuczciwości?

Te rzeczy łatwo pojąć. To wcale nie jest skomplikowane.

Top