Lòng Trung Thực Là Cơ Sở Của Đạo Đức Phổ Quát

Có những người tin rằng đối với hành vi đạo đức trong đời sống, thì tôn giáo là điều không cần thiết. Họ cảm thấy rằng những giá trị như lòng từ và lòng bi không phụ thuộc vào bất kỳ tôn giáo nào. Tôi gọi những giá trị này là “đạo đức phổ quát” hay “niềm tin phổ quát”. Ngay cả khi không có tôn giáo, thậm chí là những người ngoại đạo, chúng ta vẫn có thể đề cao đạo đức trong đời sống.

Tiền đề cơ bản của đạo đức phổ quát là tất cả mọi người đều hoàn toàn bình đẳng, đối với việc muốn được hạnh phúc, yêu thương và tôn trọng. Hiến pháp của Ấn Độ dựa trên những nguyên tắc chung của thuyết phổ quát, tôn trọng tất cả các truyền thống và  tôn giáo, mà không có sự ưu đãi đối với bất cứ truyền thống hay tôn giáo nào. Mục tiêu của trí tuệ Ấn Độ luôn luôn là nhằm tạo ra một thế giới hòa bình hơn, thông qua giáo dục và ý thức đạo đức. Giáo dục quả thật đã nêu ra những dấu mốc quan trọng trong các lãnh vực khoa học, kinh tế, chánh trị, công nghệ, nghệ thuật và văn học. Nhưng chẳng phải là chúng không tạo ra ấn tượng gì, so với những vấn đề mà ngày nay, con người phải đối diện hay sao?

Phong cách giảng dạy sự chuyển hóa dựa trên nguyên tắc phổ quát, rằng toàn thể nhân loại là một gia đình. Phải có những phẩm chất của nhân loại và lòng chính trực, cũng như các khả năng như tính hợp lý, đồng cảm, lập luận đạo đức và trực giác, để nhận ra tiềm năng trọn vẹn của tâm thức và cảm xúc của học sinh. Giáo dục mà không có đạo đức phổ thông, thì hầu như luôn luôn hướng về phát triển kinh tế, nhưng không giải quyết được vấn đề tinh thần ở cấp độ cá nhân, cũng như vấn đề xã hội ở cấp độ lớn.

Nếu những sự thay đổi về kỹ thuật đang thúc đẩy những cách “làm” mới, thì đạo đức phổ quát sẽ thúc đẩy một cách “tồn tại” mới. Sự tiến hóa sẽ xảy ra, khi chúng sinh đón nhận cách làm này. Sự phát triển theo cấp số nhân của kỹ thuật sẽ dẫn đến những câu hỏi nghiêm túc, chẳng hạn như đạo đức phổ quát có thể đề ra việc tự chuyển hóa và đem lại hòa bình, tự do cho nhân loại như thế nào, và chúng ta sẽ xây dựng tính cách mạnh mẽ và bền vững cho bản ngã như thế nào?

Nếu không có một tâm hồn rộng mở, thì chúng ta không thể phát triển. Cả giáo viên và học sinh đều phải có sự chuyển hóa. Nếu bạn muốn trở thành một con người tốt, thì không có cách nào khác là áp dụng những phương thức và giá trị đạo đức. Tôi có bản sắc của riêng tôi, nhưng phải chấp nhận rằng tính đa dạng sẽ tồn tại trong xã hội. Đạo đức phổ quát giúp cho con người mạnh mẽ hơn, và tự viên thành. Đôi khi, con người sẽ nhầm lẫn, và nghĩ rằng nếu bạn muốn là người chiến thắng trong thế giới vật chất, thì phải hy sinh đạo đức. Nhưng ngay cả trong thế giới vật chất, nếu như muốn trở thành tỷ phú, thì bạn phải là người đáng tin cậy. Nếu muốn làm người đáng tin cậy, thì bạn phải có đạo đức và lòng trung thực. Nếu có một đầu bếp tuyệt vời ở trong nhà, thì bạn sẽ rất xem trọng anh ta, nhưng một ngày nọ, khi bạn phát hiện rằng người đầu bếp đã bắt đầu ăn cắp tiền của mình, thì bạn sẽ phải đuổi anh ta ra khỏi nhà. Nếu không thể chấp nhận tính bất lương của cấp dưới, thì làm sao bạn lại mong ông chủ chấp nhận tính bất lương của mình?

Những điều này rất đơn giản để lãnh hội, và không phức tạp chút nào.

Top