Jak rozwijać miłość

How to develop love derek thomson unsplash

Uniwersalna miłość – życzenie każdemu szczęśliwości i posiadania przyczyn szczęśliwości – powstaje ze zrozumienia, w jaki sposób nasze życie jest całkowicie połączone z życiem każdej innej istoty. Każdy z nas jest częścią ludzkości i nasz dobrobyt jest spleciony z dobrobytem całej światowej społeczności – nikt nie może uciec od skutków upadku gospodarki czy zmian klimatu. Ponieważ jesteśmy tak współpołączeni z ludzkością, jest rzeczą całkowicie stosowną, by poszerzać swoją miłość tak, by objęła każdego.

Kultywowanie miłości do innych automatycznie uspokaja umysł. Jest ostatecznym źródłem powodzenia w życiu. – XIV Dalajlama

By rozwijać miłość, musimy doceniać nasze współpołączenie. Wszystko to, co jemy, czego używamy i czym się cieszymy, pochodzi z ciężkiej pracy innych. Pomyślmy tylko o tysiącach osób w rozmaitych zakątkach świata, mających udział w stworzeniu tego urządzenia elektronicznego, na którym czytamy to teraz. Głębokie zastanowienie się nad tym sprawia, że czujemy związek i wdzięczność dla każdego, co prowadzi do poczucia w sobie głębokiej szczęśliwości. Będziemy wtedy w naturalny sposób troszczyć się o szczęśliwość innych; owe uczucia są podstawą uniwersalnej miłości.

Krótka medytacja dla rozwijania miłującej dobroci

Najpierw musimy rozwinąć miłującą dobroć dla siebie samych. Jeśli nie pragniemy dla siebie bycia szczęśliwymi, to dlaczego mielibyśmy chcieć, by również ktokolwiek inny był szczęśliwy?

Zaczynamy od odczuwania głęboko:

  • Jakże to byłoby wspaniałe, gdybym był szczęśliwy/szczęśliwa i posiadał/posiadała przyczyny szczęśliwości.
  • Chciałbym/chciałabym być szczęśliwy/szczęśliwa. 
  • Obym mógł przynieść sobie szczęśliwość.

Kiedy doświadczyliśmy silnego pragnienia bycia szczęśliwymi, możemy powiększyć jego zakres i użyć tych samych myśli wobec coraz szerszego kręgu innych:

  1. Najpierw, kierujemy swoją miłość ku ukochanym i przyjaciołom.
  2. Następnie rozszerzajmy ją na wszystkich obojętnych nam ludzi, których spotykamy codziennie.
  3. Potem starajmy się rozwinąć miłość do osób, których całkiem nie lubimy.
  4. W końcu kierujemy naszą miłość ku całemu światu i wszystkim istotom w nim.

W ten sposób możemy rozwinąć swe poczucie miłości, by obejmowało nie tylko nas samych i ludzi dookoła nas, lecz wszystkie istoty.

Jeśli możemy rzeczywiście zrobić coś, co uszczęśliwi innych, to powinniśmy to zrobić. Jeśli nie możemy, wtedy wyobrażajmy sobie dawanie im czegoś, co nie tylko doprowadzi do ich szczęśliwości na krótką metę, lecz również do ich długofalowego dobrostanu. Nie chodzi tu tylko o dostarczanie jedzenia i schronienia bezdomnym – w końcu również wielu bogatych ludzi sukcesu również jest nieszczęśliwych i powinni być objęci naszymi życzeniami. Stopniowo w naturalny sposób będzie rodzić się autentyczna miłość do naszej rodziny i przyjaciół oraz każdej pojedynczej istoty, jaką napotkamy, przynosząc szczęśliwość nam i innym.Wideo: Matthieu Ricard — „Medytacja nad altruistyczną miłością”
Aby włączyć napisy, proszę kliknąć na ikonę „Napisy” w prawym dolnym rogu ekranu. Aby zmienić język napisów, proszę kliknąć na ikonę „Ustawienia”, następnie kliknąć „Napisy” i wybrać preferowany przez siebie język.
Top