How to develop love derek thomson unsplash

אהבה אוניברסלית- המשאלה שכולם יהיו בשמחה, ושיהיו להן הגורמים לאושר, נובעת מהבנת האופן שבו חיינו לחלוטין מחוברים עם החיים של כל היתר. כל אחד ואחת מאיתנו – חלק מהאנושות, ורווחתינו שזורה בזו של כלל הקהילה הגלובאלית- אין מי שיוכלו להימלט מההשפעה של שפל כלכלי או שינוי אקלימי. קשר של חיבור הדדי כפי שיש לנו ליתר המין האנושי, מתאים לחלוטין לשם הרחבת אהבתינו אל עבר הכלל. 

טיפוח אהבה לזולת גורם לתודעה להיות נינוחה באופן מיידי. זהו המקור האולטימטיבי להצלחה בחיים- הדלאי לאמה ה 14. 

כדי לפתח אהבה, עלינו להעריך את מה שקושר אותנו יחד. כל המזון הנצרך לאכילה שלנו, כל מה שמשמש אותנו, ושמהנה, בא מהעבודה הקשה של אחרים ואחרות. אם רק נחשוב על המעורבות של אלפי בנות ובני האדם בפינות השונות של העולם, ביצירת המכשור האלקטרוני שבאמצעותו מתאפשרת לך הקריאה פה כרגע. התבוננות עמוקה על כך גורמת לנו להרגיש חיבור והכרת תודה כלפי כל אחד ואחת, המובילה לתחושה של אושר עמוק בתוכנו. נרגיש אז דאגה טבעית לאושר של הזולת, רגשות אלה הם הבסיס לאהבה אוניברסלית.

מדיטציה קצרה לפיתוח אהבה מיטיבה

עלינו תחילה לפתח אהבה מיטיבה לעצמינו. אם לא קיימת בנו המשאלה שאנו עצמינו נחיה באושר, למה שנרצה שהזולת יחיה באושר?

נתחיל בכך שנחוש באופן עמוק:

  • כמה נפלא יכול היה להיות אם הייתי מתנסה באושר והיו לי הגורמים לאושר. 
  • משאלתי היא- שיהיה לי אושר.
  • מי ייתן ואוכל להביא לעצמי אושר. 

לאחר שחווינו רצון עז לאושר למען עצמנו, נוכל להרחיב את הטווח וליישם את אותן המחשבות כלפי מעגל רחב ככל הניתן של כל היתר:

  1. ראשית, נכוון את אהבתנו כלפי היקירים והיקירות, החברים והחברות שלנו.
  2. בהמשך נרחיב זאת לבני ובנות אדם ניטראליים שנפגוש מדי יום. 
  3. אחר כך ננסה לפתח אהבה לאלו שכלל איננו אוהבים. 
  4. לבסוף נכוון את אהבתינו לכלל העולם ולכל היצורים החיים בו.

באופן כזה, נוכל לפתח את תחושת האהבה שתכלול לא רק את עצמנו ואת מי שסביבנו, אלא את כל היצורים כולם. 

אם אכן נוכל לעשות משהו למען אושרם ואושרן, מתבקש שנעשה זאת. במידה ואין בנו את היכולת, נוכל לדמיין נתינה של כל מה שנוכל, שתוביל לא רק לאושר קצר מועד, אלא גם לרווחתם העתידית. אין הדבר כרוך רק בלספק מזון ומקלט לחסרי וחסרות הבית- אחרי הכול, להרבה מאוד מהעשירים, ואלו שהצליחו רבות, יש חוויה של אומללות ועלינו לכלול אותם ואותן במשאלותינו. אט אט, אהבת אמת למשפחתנו וחברותינו וחברינו וכל יצור ויצור שנפגוש תתעורר בנו באופן טבעי, תוך הבאת אושר לעצמינו ולזולת.

Top