Wiara w jedną prawdę lub w wiele prawd

Niektóre religie wierzą w jedną prawdę, a niektóre – w wiele prawd. Co zrobić z tą różnicą?

Niektórzy ludzie na przykład wierzą, że ich własna religia głosi ostateczną, wyłączną prawdę, a inne religie są fałszywe. Jednak religia jest sprawą osobistą i indywidualną. Tak więc dla danej osoby to, w co wierzy i według jakich zasad postępuje, jest w rzeczywistości jedyną odpowiednią dla niej religią. Jeśli chodzi o moich przyjaciół, którzy wierzą, że jest tylko jedna prawdziwa religia dla wszystkich, muszę im powiedzieć, że rzeczywistość jest inna – jest wiele religii na świecie i wiele prawd. Musimy zaakceptować rzeczywistość. Dlatego trzeba uznać, że ponieważ jest wielu ludzi i wiele społeczności, wiele religii jest dobrych.

Ci którzy czują, że jest tylko jedna prawda, jedna religia, powinni trzymać się tej religii. Ale powinni też szanować inne religie, ponieważ przynoszą one wiele pożytku naszym braciom i siostrom. Z tego powodu podziwiam, doceniam i szanuję wszystkie religie – chrześcijaństwo, islam, judaizm, hinduizm.

Niektórzy chrześcijanie określają mnie jako dobrego chrześcijanina. Ja uważam niektórych chrześcijan za buddystów. Akceptuję wszystkie główne praktyki chrześcijaństwa – przebaczanie, współczucie, dobroczynność itd. Uważam, że podstawą religii jest prawo przyczyny i skutku, natomiast chrześcijanie uważają, że jest nią Bóg. Mówię im, że nauki na temat współzależnego powstawania i pustki są naszą własną sprawą, nie ich. Nie ma potrzeby się tym martwić. Ale inne nauki, na przykład te dotyczące miłości i współczucia, są dla nas wszystkich wspólne. Te wspólne nauki są fundamentem wszelkiej harmonii.

Top