အမှန်တရားတစ်ချက် သို့မဟုတ် အမှန်တရားများစွာကို ယုံကြည်ခြင်း

အချို့ဘာသာများသည် အမှန်တရားတစ်ချက်ကို ယုံကြည်ပြီး အချို့က အမှန်တရားများစွာ ရှိသည်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ဤကွဲပြားမှုကို မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။

ဥပမာအားဖြင့် အချို့လူတို့သည် သူတို့ဘာသာတရားက အဆုံးစွန် မှန်ကန်ပြီး အခြားဘာသာများက မှားယွင်းသည်ဟု အမှန်ပင် ယုံကြည်ပါသည်။ သို့သော် ဘာသာတရားသည် တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူမဆို သူယုံကြည်လိုက်နာသော အရာသည် တကယ်တော့ သူ့အတွက် တစ်ခုတည်းသော ဘာသာတရား ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အားလုံးအတွက် စစ်မှန်သော ဘာသာတရား တစ်ခုတည်းသာ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်သော မိတ်ဆွေများအတွက် တကယ်တော့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘာသာများစွာနှင့် အမှန်တရားများစွာ ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တကယ့်လက်တွေ့ကို လက်ခံရပါမည်။ ထို့ကြောင့် လူပေါင်းများစွာနှင့် အသိုင်းအဝိုင်းများစွာ ရှိသည့်အတွက် ဘာသာတရား များစွာရှိသည်မှာ လုံးဝမှန်ကန်ပါသည်။

အမှန်တရားတစ်ချက်၊ ဘာသာတစ်ခုသာ ရှိသည်ဟု ယူဆသူများအတွက် ထိုဘာသာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားပါ။ သို့သော် အခြားဘာသာများကို လေးစားပါ။ အကြောင်းမှာ ယင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို နက်ရှိုင်းသော အကျိုး ရရှိစေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်ကြောင့်ပင် ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်ယာန်၊ မွတ်စလင်၊ ဂျူး၊ ဟိန္ဒူ စသည့် ဘာသာအားလုံးကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားကာ လေးစားပါသည်။

အချို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များက ကျွန်ုပ်ကို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ပြပါသည်။ ကျွန်ုပ်က အချို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းများဟု ယူဆပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ သည်းခံခြင်း၊ ကရုဏာ၊ ပရဟိတစသည့် အဓိက အလေ့အကျင့်အားလုံးကို လက်ခံပါသည်။ အကြောင်းနှင့် အကျိုးသည် ဘာသာတစ်ခု၏ အခြေခံ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယူဆသလို ခရစ်ယာန်များက ဘုရားသခင်ကို အခြေခံဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ အမှီအခိုဖြင့် ပေါ်ထွက်မှုနှင့် ဘာမှမရှိမှုတို့အကြောင်း တရားများသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆိုင်ပြီး သင်တို့နှင့် မဆိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်က ပြောပါသည်။ သင်တို့သည် ထိုအချက်ကို အလေးထားရန် မလိုပါ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး လက်ခံကြသည့် မေတ္တာနှင့် ကရုဏာကဲ့သို့သော အခြားတရားတော်များမှာ တူညီပါသည်။ ဤသို့တူညီသော တရားတော်များသည် အားလုံးညီညွတ်မှု၏ အခြေခံ ဖြစ်ပါသည်။

Top