Perspektywy harmonii między buddystami a muzułmanami

Wideo: Dr Alexander Berzin — „Dialog pomiędzy buddyzmem a islamem”
Aby włączyć napisy, proszę kliknąć na ikonę „Napisy” w prawym dolnym rogu ekranu. Aby zmienić język napisów, proszę kliknąć na ikonę „Ustawienia”, następnie kliknąć „Napisy” i wybrać preferowany przez siebie język.
Jakie są perspektywy dialogu między buddyzmem a islamem?

Sądzę, że mamy tu wielkie możliwości. Jestem zaangażowany w ten dialog, być może przez ostatnie dwanaście lat, od około 1997 roku. Podróżując po różnych obszarach świata islamskiego, odkryłem, że ludzie są tam bardzo spragnieni informacji. Bardzo często mówią mi: „Proszę, mów wszędzie, że nie wszyscy jesteśmy terrorystami”.

Jego Świątobliwość Dalajlama podkreśla, jak ważna jest harmonia między religiami, a zwłaszcza otwartość wobec świata muzułmańskiego. Zwraca też uwagę, że potrzeba nam edukacji. Powinniśmy znać swoje przekonania, nie mając jednak najmniejszych intencji nawracania siebie nawzajem. W pewnych kwestiach mamy z pewnością odmienne poglądy, ale skupianie się na nich ma sensu i nie przynosi żadnych korzyści. Powinniśmy nawzajem szanować swoje przekonania, starać się rozumieć i doceniać to, jak przekonania każdej religii pomagają wyznającym je ludziom i powinniśmy współpracować, podkreślając to, co nas łączy. Dotyczy to w szczególności kładzenia nacisku na podstawową etykę, na to, co Jego Świątobliwość nazywa „wartościami uniwersalnymi”.

Powinniśmy działać w ten sposób, by rozwijać pokój i harmonię, których wszyscy pragną. Oznacza to, by włączać muzułmanów we wszystko, co robimy i nigdy nie mieć postawy „my” przeciwko „wam”. To że, na przykład, na mojej stronie internetowej jest dział poświęcony buddyzmowi i islamowi dostępny w językach świata muzułmańskiego, mimo że być może niewielu ludzi będzie to czytać w tych językach, jest oznaką szacunku dla muzułmanów. Okazywanie szacunku jest niezwykle, niezwykle ważne i jest czymś, do czego Jego Świątobliwość Dalajlama zachęca i co wspiera.

W pracy nad historią stosunków między tymi dwoma kulturami, buddyjską i islamską, starałem się przedstawiać bardziej obiektywny obraz, a nie tylko powtarzać starą propagandę, że muzułmanie po prostu zniszczyli w Indiach wszystko, co było buddyjskie. Tego rodzaju prezentacje historii przedstawiają muzułmańskich zdobywców wyłącznie jako fanatyków religijnych, choć ich cele i motywy były takie, jak u wszystkich innych zdobywców: pieniądze, władza itp. Zamiast tego powinniśmy zwracać uwagę i podkreślać pozytywny wkład, jaki różne kultury wnoszą do siebie nawzajem: od muzułmanów otrzymaliśmy tak wiele tego, co mam w naszej nowoczesnej nauce itp. Im bardziej będziemy kłaść nacisk na ów pozytywny wkład kultur muzułmańskich i z szacunkiem uwzględniać go we wszystkim, co robimy, tym lepsze, jak mi się wydaje, będą perspektywy współpracy. Muzułmańscy przywódcy, których miałem zaszczyt poznać, i z którymi omawiałem te kwestie, wydają się być niezwykle otwarci na takie podejście.

Top