วิธีการศึกษาพระพุทธศาสนา: การฟัง การคิด และการเจริญสมาธิ

แทนที่จะวิ่งหนีปัญหาของตนเอง การใช้หลักคำสอนและการเจริญสมาธิทางพระพุทธศาสนาโดยระลึกถึงปัญหานั้น ช่วยเราจัดการกับความยากลำบากจนกระทั่งมันไม่กลับมาอีก วิธีการทางพระพุทธศาสนา คือ ก่อนอื่นต้องเรียนรู้และคิดพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่มีประโยชน์ของหลักคำสอนนั้น ๆ และเมื่อเราได้เข้าใจแล้ว จึงเจริญสมาธิโดยระลึกถึงจุดนั้นเพื่อสั่งสมนิสัยเชิงประโยชน์ เป้าหมายสูงสุดคือการนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง
Top