Cách Học Phật: Văn, Tư, Tu

Thay vì trốn chạy vấn đề thì giáo lý nhà Phật và việc thiền quán về những giáo lý này sẽ giúp ta giải quyết những khó khăn đến mức chúng sẽ không quay trở lại nữa. Phương pháp của nhà Phật trước tiên là tìm hiểu và tư duy về một điểm ích lợi trong giáo pháp, rồi khi đã hiểu được điều đó thì hãy thiền quán về nó, để tích tập nó như một tập khí lợi lạc. Mục đích cuối cùng là đưa nó vào việc thực hành trong cuộc sống hàng ngày.

Top