ຊີວິດຊາວພຸດເຕັມຕົວ: ເສັ້ນທາງປະຕິບັດມີແປດປະການ

ພຣະພຸດທະສາສະໜາໃຫ້ວິທີທີ່ອຸດົມສົມບູນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອເພື່ອພັດທະນາສະມາທິ ແລະ ການຈຳແນກຈິດສຳນຶກ, ແລະ ເພື່ອດຳລົງຊີວິດຂອງເຮົາໃນທາງສິນທັມ. ແຕ່, ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈະຢາກໄດ້ສິ່ງນີ້ໃນບໍລິບົດສາສະໜາ, ສະນັ້ນ ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີການຝຶກສາມປະການ, ພ້ອມດ້ວຍເສັ້ນທາງແປດປະການ, ພາຍໃນບໍລິບົດຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ປັດຊະຍາພຣະພຸດທະສາສະໜາ ໃຫ້ເປັນແນວທາງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຊີວິດທີ່ເປັນສຸກກວ່າ.

Top