زندگی یک بودایی: راه هشتگانه

بودیسم روش‌های مفیدی برای افزایش تمرکز و آگاهی از تبعیض و زندگی با رعایت روش‌های اخلاقی ارائه می‌دهد. البته همه افراد به آموختن این مباحث از دیدگاه مذهبی علاقه‌مند نیستند، از این روی سه آموزه و راه هشتگانه را از دیدگاه علم و فلسفه بودایی بررسی می‌کنیم تا راهنمایی باشد برای زندگی توأم با شادی بیشتر.

Top