Đưa Đạo Phật Vào Thực Tế

Nhiều chủ đề chánh của đạo Phật rất khó tiếp cận vào lúc đầu. Khi chúng được ẩn giấu trong biệt ngữ tâm linh, giống như “phát khởi động lực”, thì mình không biết làm cách nào để liên hệ với chúng, hay phải làm gì. Ở đây, chúng ta sẽ nhận diện một số điểm hoang mang thường thấy hơn trong giáo lý nhà Phật. Một khi đã xóa tan sự nhầm lẫn về chúng, thì ta sẽ học các phương pháp tiếp cận thiết thực, thực tiễn, để mình dễ tiếp cận chúng trong đời sống hàng ngày.

Top