پیامی از لینگ رینپوچه

پیام

از آنجا که اطلاع رسانی از طریق شبکه اینترنت گسترده‌تر و آسان‌تر شده ‌است، درسراسردنیا، کسانی که به کسب دانش درباره بودیسم و سایر جنبه‌های فرهنگ تبتی علاقه‌مندند، به این شبکه بعنوان اولین منبع اطلاعات روی می‌آورند. افرادی که تمایل به مطالعه عمیق‌تری دارند، به یافتن آموزگاران شایسته همت می‌گمارند و اگر فرصت لازم به دست آید، در نزد آنها به مطالعه می‌پردازند. برای چنین افرادی اینترنت به صورت منبعی مهم و مکمل مطالعاتشان عمل می‌کند. برخی افراد شانس کمتری دارند و ممکن است، به دلائل مختلف، نتوانند معلم واجد شرایطی پیدا کنند. حتی اگر چنین شخصی را پیدا کنند، چه بسا که به دلائل مالی یا سازمانی، دسترسی به آن فرد برایشان مشکل باشد. برای آنها، اینترنت منبع آموزشی مهمتری محسوب می‌شود.

در اینترنت سایت‌های بسیاری درباره بودیسم و فرهنگ تبتی وجود دارند. برخی از آنها اطلاعات درستی ارائه می‌دهند و بعضی دیگر، متأسفانه، از اعتبار کمتری برخوردارند. در این شرایط، من بسیار خرسندم که الکساندر برزین وب-سایت آرشیوهای برزین را آماده کرده است و اطلاعات صحیح را به زبان‌های مختلف به طور رایگان ارائه می‌دهد. همچنین موجب بسی خشنودی است که ایشان در صدد برآمده ‌است که مطالب این وب-سایت را به صورتی ارائه دهد که برای افراد ناتوان ـ گروه رو به ازدیادی که متأسفانه غالباً فراموش می‌شوند ـ قابل استفاده باشد.

الکس شاگرد و گاه مترجم پیشکسوت من، یونگزین لینگ رینپوچه بود. در زندگی کنونی نیز ما رابطه‌مان را ادامه می‌دهیم. باشد که بواسطه ترکیب هوشمندانه و شفقت آمیز شیوه‌های سنتی و مدرن که در جهت ارائه اطلاعات و آموزش روحانی به کار می‌روند، آرامش و سعادت همواره در این جهان رشد و گسترش یابد.

(امضا)

۱۹ می، ۲۰۰۹

اسکن نسخه اصلی متن پیام لینگ رینپوچه
اسکن نسخه اصلی متن پیام لینگ رینپوچه

Top