Ling Rinpoche’nin Mesajı

Bilgi edinmenin internet sayesinde daha kolay ve ulaşılabilir olduğu günümüzde dünyanın farklı yerlerinden pek çok kişi interneti Budizm ve Tibet kültürüne ait diğer öğelerle ilgili bilgi edinebilmek için başvuru kaynağı olarak kullanmaya başladı. Bu bilgileri daha da derinleştirmek isteyenler, alanında yetkinleşmiş öğretmenler bulmaya çalışarak onlardan eğitim almaya başlayabiliyor. İnternet bu kişiler için çalışmalarını destekleyici bir araç oluyor. Bazılarıysa o kadar şanslı değil ve çeşitli sebeplerden ötürü yetkin bir öğretmen bulma olanakları yok. Bulsalar dahi maddi veya planlamadan kaynaklanan sebeplerle onlara yeteri kadar ulaşamayabiliyorlar. Bu kişiler içinse internet öğretilere ulaşabilmenin temel araçlarından biri haline geldi.

İnternette Budizm ve Tibet kültürü ile ilgili sayısız site var. Bazıları doğru bilgi içerse de, bazıları da ne yazık ki pek doğru olmayan bilgiler sunuyor. Bu durumda, Alex Berzin’in Berzin Arşivi sitesini hazırlayarak güvenilir kaynakları ücretsiz bir şekilde birçok dilde ulaşılabilir kılmasından dolayı çok mutluyum. Bu kaynakları ilgisi gittikçe büyüyen bir kitle olarak ne yazık ki genelde ihmal edilen malullerin de faydalanabileceği bir hale getirmesinden dolayı ayrıca çok memnunum.

Alex benim selefim olan Yongdzin Ling Rinpoche’nin öğrencisi ve zaman zaman da tercümanıydı. Bu hayatta da aramızdaki bağ devam ediyor. Dilerim geleneksel ve modern yöntemlerin zeki ve şefkatli bir biçimde harmanlanarak tarafsız bilgi ve ruhsal çalışmalar için kullanılması, dünya barışı ve mutluluğunun katlanarak büyümesine vesile olur.

19 Mayıs 2009
Ling Rinpoche

Top