Thông điệp của Ling Rinpoche

Thông điệp

Khi tin tức được quảng bá dễ dàng và rộng rãi hơn trên Mạng lưới điện tử, khắp nơi trên thế giới, số người muốn học hỏi về Phật pháp và các khía cạnh khác của nền văn hóa Tây Tạng ngày càng gia tăng, Mạng lưới thông tin điện tử là nguồn thông tin đầu tiên mà họ sử dụng. Những ai mong muốn tu học sâu rộng hơn thì tìm cầu các vị thầy hội đủ phẩm chất và bắt đầu tu học với các vị này khi có đủ nhân duyên. Đối với những người này, Mạng lưới điện tử là một nguồn thông tin quan trọng để bổ sung cho việc tu học của họ. Một số người không được may mắn cho lắm, vì những lý do khác nhau, không tìm được một vị thầy có đủ phẩm chất. Ngay khi họ đã tìm được một vị thầy, có thể họ không có đủ cơ hội để tiếp xúc với thầy, vì lý do tài chánh hay tổ chức. Đối với những người này, Mạng lưới điện tử lại là một nguồn thông tin về giáo huấn Phật pháp thiết yếu hơn nữa.

Mạng lưới điện tử có rất nhiều trang Phật pháp và văn hóa Tây Tạng. Một số trang cung cấp thông tin chính xác và một số thì tiếc thay, không đáng tin cậy bằng. Với tình trạng này, tôi rất hoan hỷ là ông Alex Berzin đã soạn thảo trang mạng Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin và chia sẻ các tài liệu Phật pháp xác thực miễn phí, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tôi cũng hoan hỷ là ông đang cố gắng cung cấp tài liệu Phật pháp cho những người có khuyết tật – đây là số người tu học đang gia tăng, nhưng rất tiếc là họ thường không được chú ý đến.

Ông Alex từng là một đệ tử và đôi khi là thông dịch viên của vị tiền thân của tôi, Yongdzin Ling Rinpoche. Trong kiếp này cũng thế, chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ thầy trò. Khi ta có trí thông minh và lòng bi mẫn, kết hợp với cả hai phương pháp truyền thống và tân tiến để truyền đạt thông tin và giáo huấn tâm linh, tôi nguyện rằng hòa bình và hạnh phúc sẽ lớn mạnh trên thế giới này.

19/5/2009 
Ling Rinpoche

Top