Wiadomość od Linga Rinpoczego

Wraz z coraz łatwiejszym i powszechniejszym dostępem do informacji, dla wielu osób z całego świata, zainteresowanych uczeniem się o buddyzmie i innych aspektach tybetańskiej kultury, internet jest pierwszym źródłem wiadomości. Ci, którzy pragną pogłębić swoje studia, szukają wykwalifikowanych nauczycieli i – jeśli to możliwe – podejmują u nich naukę. Dla tych osób, zasoby internetu stanowią ważne uzupełnienie. Niektórzy nie mają tyle szczęścia i z różnych przyczyn nie mogą znaleźć wykwalifikowanego nauczyciela, a nawet jeśli go znajdą, mogą nie mieć wystarczającego dostępu do niego, obojętne czy z powodów finansowych czy organizacyjnych. Dla nich internet jest wtedy istotnym źródłem nauk.

Internet pełen jest stron o buddyzmie i tybetańskiej kulturze. Niektóre dostarczają właściwych informacji, niestety inne są mniej wiarygodne. W tej sytuacji jestem bardzo szczęśliwy, że Alex Berzin stworzył Archiwa Berzina i udostępnił za pośrednictwem tej witryny materiały, które są autentyczne, wolne od opłat i dostępne w wielu językach. Jestem również zachwycony tym, że stara się udostępnić je osobom niepełnosprawnym, które są rosnącym audytorium, często jednak niedostrzeganym.

Alex był uczniem i czasami tłumaczem mojego poprzednika, Yongdzina Linga Rinpoczego. Nasza relacja trwa również w tym życiu. Oby pokój i szczęście rozwijały się w tym świecie dzięki inteligentnemu i współczującemu łączeniu tradycyjnych i współczesnych metod przekazywania informacji i duchowego treningu.

19 maja 2009
Ling Rinpoche

Top