สาสน์จากท่านลิง รินโปเช

สาสน์

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในวงกว้างได้ง่ายขึ้น ผู้คนทั่วโลกจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของทิเบต จึงหันมาใช้วิธีนี้เป็นแหล่งข้อมูลแรก  ผู้ใดที่ประสงค์จะศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นย่อมมองหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ และเมื่อมีโอกาสแล้วจึงเริ่มศึกษากับอาจารย์  สำหรับผู้คนเหล่านี้ อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเพิ่มพูนการศึกษาเล่าเรียนของตน  บางคนไม่ได้โชคดีเช่นนั้น และเนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา อาจไม่สามารถหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติได้  แม้หาได้แล้ว ก็อาจไม่สามารถเข้าพบอาจารย์ได้บ่อยครั้งพอ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลเรื่องการเงิน หรือเรื่ององค์กร  สำหรับพวกเขาแล้ว อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับหลักคำสอนที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีก

บนอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยไซต์หลากหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทิเบต  บางแห่งให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ และน่าเศร้าที่บางแห่งก็เชื่อถือได้น้อยกว่า  ในสถานการณ์เช่นนี้ อาตมาดีใจมากที่ อเล็กซานเดอร์ เบอร์ซิ่น ได้ตระเตรียมเว็บไซต์ห้องเก็บเอกสารเบอร์ซิ่น (Berzin Archives) และเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องโดยแท้ในภาษาที่หลากหลาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  นอกจากนี้อาตมายินดีที่เขาพยายามช่วยให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนใจที่กำลังเติบโตขึ้น แต่น่าเสียดายที่มักถูกละเลย

อเล็กซ์เป็นลูกศิษย์และเป็นล่ามแปลภาษาบางคราวของผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนอาตมา ยงด์ซิน ลิง รินโปเช  ในชาตินี้ก็เช่นกัน เรายังคงสานต่อสัมพันธ์ของพวกเราต่อไป  ด้วยการผสมผสานอย่างชาญฉลาดและเปี่ยมเมตตาของวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่สำหรับการส่งมอบข้อมูลและการฝึกทางจิตวิญญาณ ขอให้สันติและความสุขจงรุ่งโรจน์ในโลกนี้ด้วยเทอญ

19 พฤษภาคม 2009

Top