สาส์นจากสมเด็จองค์ดาไลลามะ

ศตวรรษที่ 21ถือเป็นศตวรรษที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านสารสนเทศ การใช้อินเตอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการเเลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลไปทั่วโลก ความจริงข้อนี้ เห็นเป็นประจักษ์ชัดเช่นเดียวกันถึงคำสอนพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา และแง่มุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมธิเบตที่เผยแพร่ไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่หนังสือ หรือตำรับตำรา หรือครูอาจารย์หาได้ยากยิ่ง อินเตอร์เน็ตกลายมาเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของคน จำนวนนับไม่ถ้วน

โลกปัจจุบันที่เกิดความเข้าใจผิด เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ได้กลายเป็นเรื่องปกติไป การศึกษาเป็น วิธีการหนึ่งที่ทรงพลังที่สุด ในการกำจัดความไม่รู้ ที่ก่อให้เกิดการแตกแยกบาดหมางนั้นเสีย อาตมาจึงขออนุโมทนายินดีในโครงการเว็บไซด์หลายภาษา www.berzinarchives.com ที่จัดทำขึ้นโดย ดร.อเล็กซ์ เบอร์ซิ่น ว่าเป็นเครื่องมือการศึกษาผ่านทางออนไลน์ที่มีค่ามีประโยชน์ เข้าถึงผู้คนทั่วโลก มีบทความหลากหลายต่างๆมากมาย ตั้งแต่เรื่องราวนิกายต่างๆของพุทธศาสนา และความรู้ในประเด็น ต่างๆในพุทธศาสนาและวัฒนธรรมธิเบต

วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550
สมเด็จองค์ดาไลลามะ

ผู้แปล : ประสงค์ กิตตินันทชัย

Top