Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400

צנז'אב סרקונג רינפוצ'ה ה-2

בגיל שנתיים צנז'אב סרקונג רינפוצ'ה השני (1984 - ואילך) הצביע על התצלום של מי שעבר לפני כן מן העולם והיה עוזר המורה של הדלאי לאמה ה -14 ואמר, "זה אני!" הטולקו הצעיר, שהוכר כהתגלמותו מחדש של צנז'אב סרקונג רינפוצ'ה לשעבר, קיבל את הכשרתו הבודהיסטית בתחילה במנזר גנדן ג'אנגצה בדרום הודו. לאחר שהחליט להמשיך בעבודתו למען הדהרמה כאדם מן השורה (שאינו נזיר), הוא השלים את לימודיו במכון לדיאלקטיקה בודהיסטית בדרמסאלה. בעצת הדלאי לאמה, הוא סיים כעת שנתיים של לימוד אינטנסיבי של השפה האנגלית בקנדה וממשיך בהכשרה הבודהיסטית הגבוהה שלו.

Top