Dalai Lama Keempat Belas (1935 – sekarang) adalah kepala kerohanian agama Buddha Tibet. Ia dianugerahi Hadiah Perdamaian Nobel pada tahun 1989 dan tanpa lelah Dalai Lama melakukan perjalanan ke sekeliling dunia, mempromosikan tiga komitmen utamanya: sebagai seorang manusia, nilai-nilai welas asih manusiawi yang mendasar, sikap mengampuni, tepa selira, dan sila, sebagai pelaku keagamaan, keselarasan dan kesalingpahaman antaragama, dan sebagai orang Tibet, pelestarian budaya perdamaian dan nirkekerasaan agama Buddha Tibet.

Top