Czternasty Dalajlama (1935 - do teraz) jest duchowym przywódcą buddyzmu tybetańskiego. Nagrodzony w roku 1989 Pokojową Nagrodą Nobla, XIV Dalajlama niestrudzenie podróżuje po świecie promując swoje trzy główne zobowiązania: jako istota ludzka - podstawowe wartości humanistyczne współczucia, przebaczania, tolerancji i samodyscypliny, jako praktykujący religię - harmonię pomiędzy religiami i zrozumienie, a jako Tybetańczyk - zachowanie tybetańskiej kultury buddyjskiej pokoju i braku przemocy.

Top