Study buddhism dalai lama web

הדלאי לאמה ה-14

הדלאי לאמה הארבע עשרה     (1935 - ואילך) הוא המנהיג הרוחני של הבודהיזם הטיבטי. בשנת 1989 הוענק לו פרס נובל לשלום. הדלאי לאמה נוסע ללא לאות ברחבי העולם ומקדם את שלוש התחייבויותיו העיקריות: כבן אנוש, הערכים האנושיים הבסיסיים של חמלה,יכולת לסלוח, סובלנות ומשמעת עצמית, כמתרגל דתי, הרמוניה בין דתית והבנה, וכטיבטי, שימור התרבות הבודהיסטית הטיבטית של שלום ואי-אלימות.

Top