พุทธศาสนาในทิเบต

พุทธศาสนาธิเบตมีเอกลักษณ์ในการนำเสนอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เราสามารถรับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านไตร่ตรองและใคร่ครวญ ในแต่ละประเด็นได้บ่อยตามที่ต้องการ สิ่งเหล่านี้ก็จะกลาย เป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน
Top