Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400

Tsenshap Serkong Rinpoche thứ Hai

Vào lúc 2 tuổi, Tsenzhab Serkong Rinpoche thứ Hai (1984 – hiện tiền) chỉ vào bức ảnh của vị cố Trợ Giáo đã viên tịch không lâu trước đó của Đức Dalai Lama và nói rằng, “Đó là tôi!”. Sau khi được công nhận là vị tái sinh của Tsenzhab Serkong Rinpoche đời trước, đầu tiên, vị tulku trẻ đã tu học tại Tu Viện Ganden Jangtse ở Nam Ấn. Sau khi quyết định tiếp tục phụng sự cho Phật pháp như một cư sĩ, ngài đã hoàn tất việc tu học ở Institute of Buddhist Dialectics tại Dharamsala. Theo lời khuyên của Đức Dalai Lama, hiện tại, ngài đã hoàn tất hai năm học hỏi môn Anh ngữ miên mật tại Canada, và đang tiếp tục tu học Phật pháp ở trình độ cao hơn.

Top